2LinK²

Eerste congres 2LinK² voor leraren informatica en STEM: de noodzaak van digitale competentie bij jongeren

Kevin Van Eenoo |

Op 13 juni organiseerde de vereniging voor leraren informatica en STEM, 2LinK², een eerste congres in Gent met als hoofdthema Computationeel denken binnen informatica en STEM.

Vanaf 1 september 2019 gelden voor de eerste graad van het secundair onderwijs nieuwe eindtermen. Leraren informatica en STEM zullen vanaf dan o.a. de eindtermen Digitale competentie en mediawijsheid voor de eerste graad secundair onderwijs in de praktijk moeten brengen.

Het 2LinK² congres wou hen hierbij ondersteunen met tal van boeiende lezingen en workshops. Leraren, lerarenopleiders en academici brachten er activerende manieren om o.a. computationeel denken in de klas aan te pakken, zowel binnen het vak informatica als binnen de STEM-vakken. In de workshops en lezingen werden de deelnemers ondergedompeld en konden ze actief deelnemen. Het waren intensieve sessies, zowel voor de lesgevers als voor de deelnemers.

Keynote spreker Prof. Ann Dooms (VUB) kwam haar onderzoek rond beelden en wiskunde toelichten om zo de deelnemers te inspireren om met informaticawetenschappen aan de slag te gaan.

Bij de keuzeworkshops stonden o.a. op het programma:

  • een demo over het maken en programmeren van een Phenakisticoop met leerlingen kunstonderwijs;
  • aan de slag gaan met KIKS, een project voor de 3de graad secundair onderwijs, over klimaatverandering en het tellen van huidmondjes bij planten met behulp van A.I.;
  • werken met DodonaEdu, een platform om automatisch programmeeroefeningen te evalueren tijdens de lessen;
  • een CS-unplugged-sessie waar deelnemers fysiek aan de slag gaan;
  • ...

In de afsluitende plenaire sessie kwamen vertegenwoordigers van het Katholiek Onderwijs en het GO! toelichten hoe je computationeel denken in de klas kan aanpakken.

Het was een intense, actieve en inspirerende dag. Het programma vind je op de website van 2LinK2.
Enthousiaste leraren inspireerden er drie sessies lang hun collega’s en leerden hoe je leerlingen warm kan maken voor technologie en de 21st-century-skills.