Mediawijsheid

Sociale media en mediawijsheid

Kevin Van Eenoo |

socialemediawijsheid

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld waar ICT alomtegenwoordig is. Heel wat leerkrachten zijn niet opgegroeid met die nieuwe media, maar worden er toch dagelijks mee geconfronteerd. Dat was ook de vaststelling van een school in Essen die me uitnodigde naar een pedagogische studiedag om iets meer te vertellen over het gebruik van sociale media in school- en klasverband. Zowel de voordelen als de gevaren waren onvoldoende gekend bij de peroneelsleden.

Het gebruik van sociale media wou ik niet als losstaand onderwerp behandelen, maar als een onderdeel van mediawijsheid. We kunnen mediawijsheid definiëren als het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, steeds veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is ook het vermogen tot actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie (conceptnota mediawijsheid, Smet en Lieten, 2012).

 

Update 23 januari 2013: ik gaf deze presentatie een tweede keer in een school in Wuustwezel. Daar ging ik nog iets dieper in op het risico 'cyberpesten'. Dit op vraag van de directie. Hieronder de aangepaste presentatie. De oude versie is nog steeds hier te vinden.

De presentatie werd gemaakt met Prezi:

Geen correcte weergave? Bekijk bovenstaande presentatie dan via de Prezi website: klik hier.