lerarenopleiding

Diversiteit In Actie

Kevin Van Eenoo |

Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. DIVA benadert omgaan met diversiteit zowel vanuit een visie op diversiteit als vanuit concrete thema’s.

Zet met behulp van deze tool diversiteit om in actie in de lerarenopleiding, in je (stage)klas of op school via de oefeningen, achtergrondinformatie, materialen en praktijkvoorbeelden!

Website: www.diversiteitinactie.be

DIVA werd ontwikkeld met middelen van het Innovatiefonds van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en werd concreet uitgewerkt in een samenwerkingsverband tussen het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent en de lerarenopleidingen van de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent en het PCVO Het Perspectief.