Beschrijvende statistiek met Geogebra

Inhoud

Tijdens deze studienamiddag leer je Geogebra hanteren voor je lessen beschrijvende statistiek. Je maakt nader kennis met het rekenblad binnen Geogebra om enerzijds een frequentietabel op te stellen en anderzijds gegevens te groeperen in klassen. Daarnaast vestigen we de aandacht op grafieken zoals een staafdiagram, schijfdiagram, histogram, enkelvoudig frequentiepolygoon en een boxplot. De korte werkwijze om een histogram, enkelvoudig frequentiepolygoon en een boxplot te tekenen komt aan bod. We sluiten de namiddag af door van een steekproef de bijbehorende centrummaten en enkele spreidingsmaten met Geogebra te bepalen.

Start
Einde
Doelgroep
leerkrachten wiskunde uit de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs
Prijs?
€ 50
Waar?
HOGENT Campus Ledeganck - K.L. Ledeganckstraat 8 - 9000 Gent
Land
België
Organisator
HOGENT