Groepswerk met je leerlingen vormgeven en effectief begeleiden

Inhoud

Groepswerk op school, het loopt niet altijd even vlot. Sommige leerlingen nemen van nature veel verantwoordelijkheid op en doen dan vaak het meeste werk. Dat kan frustrerend zijn. Leerlingen die van nature niet zoveel verantwoordelijkheid opnemen, kunnen rustig meesurfen en leren vaak niet veel bij. Of misschien willen ze wel graag iets inbrengen maar durven ze niet goed, denken ze dat de dominantere leerlingen in hun groepje het toch wel beter zullen doen. Ze missen een leerkans. Dit kan tot onuitgesproken frustratie leiden die pas thuis of op de speelplaats wordt geventileerd. Of misschien ontstaan er zelfs openlijke conflicten. De leerlingen houden hoe dan ook in dit scenario geen goed gevoel over aan het samenwerken in groepjes.

En hoe is het voor jou als leerkracht om groepswerk te begeleiden? Ervaar je het als een zinvolle onderwijsvorm met een correcte taakbelasting voor zowel leerling als leerkracht en voldoende leerrendement? Hoe leer je eigenlijk je leerlingen effectief en leuk samenwerken? Hoe leer je vanuit een eenvoudig model kijken naar de verschillende rollen die leerlingen daarbij opnemen? Hoe kun je hen daarbij helpen? Met oog voor het opnemen van verantwoordelijkheid, maar evenzeer voor het bewaken van de sfeer in de groep en voor het respecteren van ieders eigenheid. En hoe breng je een structuur aan in de begeleiding die niet alleen de leerling ondersteunt maar van groepswerk ook een haalbare kaart maakt voor de leerkracht?

Aan de HoGent hebben we jarenlange ervaring met het begeleiden van studenten tijdens groepswerk. We hebben verschillende methodes gebruikt en zijn uiteindelijk beland bij een methode die werkt en toegankelijk is, ook voor leerkrachten en leerlingen van het basis en secundair onderwijs.

Kom het ontdekken op onze bijscholingsdagen. Interactief zoeken we aan de hand van jouw klassituatie hoe we concreet vorm kunnen geven aan jouw groepswerk. We bieden drie bijscholingsdagen aan van een halve dag. Een eerste met de focus op de leerlingen en het creëren van een veilige en motiverende leeromgeving, een tweede met de focus op de rol van de leerkracht en de concrete uitwerking van jouw groepswerk, en in een derde workshop kijken we samen hoe je kunt leren omgaan met conflicten.

Data
Workshop 1: 26 oktober 2018 en 22 februari 2019
Workshop 2: 30 november 2018 en 15 maart 2019
Workshop 3: 25 januari 2019 en 26 april 2019
(twee reeksen van 3 workshops)

Start
Einde
Doelgroep
leerkrachten
Prijs?
€ 50
Waar?
HoGent Campus Ledeganck - K.L. Ledeganckstraat 8 - 9000 Gent
Land
België
Organisator
HoGent