Algoritmen en ontwerp in mijn les: eerst denken en dan doen

Inhoud

Het belang van computationeel denken komt sterk naar voor in de nieuwe eindtermen voor de eerste graad. Ook in de tweede graad komen deze principes nu al aan bod binnen de lessen informatica. Er wordt verwacht dat leerlingen een probleem, al dan niet digitaal, kunnen oplossen met een aangereikt algoritme, zelf algoritmen ontwerpen, …

Hoe breng je dit op een activerende manier aan? Hoe kan je leerlingen prikkelen zodat ze zin krijgen om zelf verder op ontdekking te gaan? Hoe stimuleer je leerlingen bij het analyseren van problemen? Hoe breng je de concepten van computationeel denken (decompositie, patroonherkenning, abstractie en algoritmen) praktisch aan?

In deze workshop krijg je concrete voorbeelden waarmee je meteen aan de slag kan in de klas. In deze introductiesessie gaan we unplugged te werk.

Start
Einde
Doelgroep
Leerkrachten eerste en tweede graad wetenschappen/STEM
Prijs?
€ 50
Waar?
HoGent Campus Ledeganck - K.L. Ledeganckstraat 8 - 9000 Gent
Land
België
Organisator
HoGent